Nevrometafore

“The reading of Consumer´s mind”

Lingvistika je veda o jeziku in medčloveški komunikaciji. Ko jo uporabljamo pri tržnih raziskavah, ustvarjamo tridimenzionalen načrt temeljnih načel jezika, da bi tako umestili elemente oglaševanja v kakršen koli tip komunikacije in identificirali podzavestne lingvistične kode, ki jih sprožijo. To je prav tako neprecenljivo orodje pri ugotavljanju katere koncepte, ključne besede, elemente in druge lingvistične kode more vsebovati komunikacija, da bi dosegla zaželeni kognitivni podzavestni učinek.

Lingvistika predstavlja popolno dopolnilo nevromarketinga in nevropolitike. Vse tri veje, integrirane v eno metodologijo, imenujemo nevrobiolingvistika. Z njeno pomočjo lahko določimo besedno izrazje, ki ustreza psihičnim, fiziološkim in čustvenim aktivatorjem, ki jih priskrbijo nevrobio raziskovalne tehnike.

Poleg nevrobiološkega in lingvističnega ozadja ima naše osebje tudi psihološko, sociološko, marketinško in statistično izobrazbo, z bogatimi izkušnjami tako v kvantitativnih kot kvalitativnih raziskovalnih metodologijah.

Razpolagamo z lastno spletno tehnologijo vprašalnikov in podatkovnih baz uporabnikov in pod eno streho imamo tudi kapacitete za izvedbo vseh aspektov raziskovalnega projekta. Poleg tega z veseljem sprejmemo tudi priložnosti za sodelovanje z drugimi podjetji za raziskavo ali pa sami ponudimo specifične usluge oz. storitve v projektih drugih podjetij.