Return to Nevromarketing

Nevropolitika

Z metodologijo, ki temelji na aktiviranju možganov, srca, oči in rok, naročniku lahko ponudimo popolno sliko o čustvenih in kognitivnih reakcijah volilk in volilcev na dane (politične) stimule znotraj kampanje, akcije…

Ker metodologija meri čustvene in kognitivne reakcije, lahko izmerimo aktivatorje in pozicioniranja, ki so nepristranski ne glede na izraženo politično pripadnost in prepričanja določene osebe, kar je ključna razlikovalna prednost objektivnega vpogleda v podzavestno dejavnost.

Pri uporabi v politiki (splošno znano kot »nevropolitika«) se osredotočamo na nevrobiološke dejavnosti, ki jo ustvarjajo kandidati, govori, debate, oglaševanje, platforme ali kakršen koli tip politične komunikacije, in jih prevedemo v parametre čustvene vpletenosti, pozornosti in pomnjenja, kar nudi vpogled v načine, s katerimi lahko izboljšamo tako nastop govorca kot tudi sprejemanje publike.

Kliknite sem za primere.

Nevrobiološke meritve ponujajo ključno razlikovalno prednost – odkrivanje in razumevanje čustvenih in instinktivnih (ter ne nujno razumskih in racionalnih) spremenljivk, ki bi bile sicer nevarno nerazumljene ali prezrte.