Nevromarketing

Za razumevanje čustvenih in kognitivnih odzivov potrošnikov na Vaše stimule smo razvili metodologijo, temelječo na aktiviranju možganov, srca, oči in rok, ki ima uporabne načine pri prenašanju na različne cilje s področja trženja (marketinga), brandinga, komunikacije, testiranja oglasov, oblikovanja izdelkov in embalaže, senzometrije in medijskega načrtovanja.

Prek merjenja nevroloških in fizioloških odzivov pridobimo podatke o čustvenih in kognitivnih reakcijah potrošnikov, kar prinaša ključno razlikovalno prednost objektivnega vpogleda v podzavestne in čustvene aktivatorje, ki jih sprožijo znamka, izdelek, embalaža, izložba itd.

Teste lahko zasnujemo tako, da testirajo različne verzije istega stimulusa, zato lahko ugotovimo ne samo njegovo uspešnost, marveč lahko tudi izoliramo in ocenimo učinke drugih elementov (glasba, barve, besedilo, značilnosti izdelka itd.). Na ta način ta metoda služi kot zelo uporabno orodje za razvoj ustvarjalnosti, izdelkov in embalaže.

Kliknite tukaj za primere.

Za aplikacije medijskega načrtovanja, splošno poznane kot »nevroplaniranje«, smo testirali učinke različnih komunikacij preko različnih medijev, od TV in radia do tiska, mobilnih in internetnih medijev in izolirali posamezne nevrobiološke prednost slehernega od njih. Prav tako smo testirali faktorje kot npr. ponavljanje, pozicija in pozicioniranje na strani, s čimer smo ustvarili neprecenljiva znanja za optimizacijo medijskega pojavljanja.

Nevropolitika

Z metodologijo, ki temelji na aktiviranju možganov, srca, oči in rok, naročniku lahko ponudimo popolno sliko o čustvenih in kognitivnih reakcijah volilk in volilcev na dane (politične) stimule znotraj kampanje, akcije… Ker metodologija meri čustvene in kognitivne reakcije, lahko izmerimo aktivatorje in pozicioniranja, ki so nepristranski ne glede na izraženo politično pripadnost in prepričanja določene …