FRAME

Z analizo mikroobraznih znakov (Facial Responses Analysis for Marketing Empowerment) analiziramo čustvene in kognitivne odzive potrošnikov na dane marketinške stimule ter tako podjetjem zagotovimo objektivne podatke o odzivih potrošnikov na oglaševalske, trženjske, oblikovalske stimule.

Analiza temelji na merjenju mikroobraznih znakov, le nekaj stotink trajajočih podzavestnih fizioloških odzivov, ki nam pokažejo čustvene reakcije potrošnikov. Kar so podjetja do sedaj analizirala s pomočjo vprašalnikov, anket…, mi zagotavljamo z FRAME analizo.

Ker se zavedamo, da so čustva pomembna, jih moramo izmeriti. Analiza mikroobraznih znakov je rešitev problema!