Home

Neurobiomarketing je vodilno evropsko podjetje s področja nevromarketinga in nevrobioloških merjenj za optimizacijo marketinga in prepričevanja. Odzive potrošnikov na različne stimule (reklame, trženjske akcije, oblikovalske rešitve…) opravljamo v Neuro-laboratoriju v Milanu, kjer imamo na razpolago najnovejšo tehnologijo, s katero smo opravili meritve več kot 500 različnih stimulov, kar nas uvršča v sam vrh nevromarketinga. S tako obsežno bazo nevrobioloških odzivov nudimo informacije in svetovanja o učinkovitosti vsakega novoizmerjenega trženjskega stimula. S pridobljenimi podatki lahko primerjamo vsako novo akcijo oziroma kampanjo z našimi meritvami ter ugotovimo nevrobiološke odzive in moč vsake izmed njih. Z več tisoč izmerjenimi trženjskimi, prodajnimi in političnimi stimuli na več sto posamezniki, smo v NeurobioMarketingu izdelali standardizirano metodologijo, ki vključuje mentalne in biološke aktivatorje štirih (4) ključnih aktivatorjev – možganov, srca, oči in rok. Pri diagnostiki uporabljamo najnovejša prenosna orodja (EKG, sEMG, Eye-tracker, ECG in Galvanske odzivnike kože), ki so diskretna ter ne-invazivna in ponujajo objektivne, hitre in pomembne informacije o čustvenih in kognitivnih odzivih Vaših strank. Z znanjem in izkušnjami s področja merjenja nevroloških odzivov na marketinške stimule (nevromarketing, eye-tracking) ter orodji in metodologijo, s katerimi obogatimo merjenja čustvenih odzivov (analiza mikroobraznih znakov-FRAME analiza, Nevrometafore, Eye Tracking…) lahko zagotovimo ključ do razumevanja potrošnikov.